Now collect your invitation to the fair
Now collect your invitation to the fair

Time left until start of the fair:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Time left until end of the fair:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Fast Textile Statistics  2023

Gold Partners

Patron of the fair

Fast Textile

The Fast Textile International Textile Fair was established in response to the market demand for events devoted to this subject and quickly became the most important undertaking of this type in Central Europe.
It is a great opportunity to conduct a direct conversation with current and potential customers, introduce to the market and promote new products and services.
The fair is a platform for creative presentations and an incentive to prepare a more interesting, detailed offer, enriched with samples, ready-made products or unconventional projects.

REGISTERGET A FREE TICKET

Fast Textile

Previous edition in numbers

12110

Visitors

276

Exhibitors

25000m2

Surface

International Textile Fair

The Fast Textile International Textile Fair was established in response to the market demand for events devoted to this subject and quickly became the most important undertaking of this type in Central Europe.
It is a great opportunity to conduct a direct conversation with current and potential customers, introduce to the market and promote new products and services.
The fair is a platform for creative presentations and an incentive to prepare a more interesting, detailed offer, enriched with samples, ready-made products or unconventional projects.

Media Patronage

See how it was in previous editions

Fast Textile – International Textile Fair

Fast Textile Fair is an important event for the textile industry in Poland and Europe

See how it was in previous editions

Report from 2022

Report from 2019

VISITOR'S PROFILE
Among the VISITORS to the Fast Textile fair will be invited by us and by the Exhibitors:
 • We offer a wide selection of fabrics, knits, sewing accessories, and finished textile products.
 • Customers can browse products by category, such as cotton, silk, synthetic, or knit fabrics.
 • The store offers fast delivery and easy and secure payment methods, including online transfers and card payments.
 • Fast Textile is a place for tailors, hobbyists, fashion designers, and anyone who values high-quality textile products.
 • On the website, you can also find sewing and tailoring guides and articles that may be useful for beginners and advanced users.
EXHIBITOR PROFILE
  • companies offering a wide range of products, including cotton, silk, synthetic fabrics, knitwear, and sewing accessories.
  • companies offering materials in various patterns, colors, and weights that can be customized to meet individual customer needs.
  • manufacturers of finished textile products such as clothing, bedding, and tablecloths.
  • promoting innovative solutions, technologies, and trade in the textile and apparel industry.

INDUSTRY SCOPE

 • Presenting the latest clothing trends and collections.
 • Exposing a variety of fabrics, such as cotton, silk, linen and synthetics.
 • Exhibiting fashion accessories such as buttons, zippers, ribbons and embroidery.
 • Showcasing the latest technology and machinery used in the textile industry.
 • Promotion of sportswear, including innovative materials and solutions.
 • Presentation of home textiles, such as bedding, curtains, drapes and pillows.
 • An opportunity to network with manufacturers and production service providers.
 • Highlighting the importance of sustainable fashion and green solutions in the textile industry.

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponom masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okaż nasz kupon przy zakupie i wartość zostanie uwzględniona na fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupons, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you have to do is show our coupon at the time of purchase and the value will be included in your invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.