AKREDYTACJA DLA MEDIÓW

Zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów do uczestnictwa i relacjonowania targów Fast Textile 2019.
Akredytacja dla prasy jest bezpłatna i obowiązuje przez 3 dni targów.
O akredytacje mogą ubiegać się osoby posiadające aktualną legitymację prasową i osoby z udokumentowaną działalnością dziennikarską (np. linki do artykułów). Po odbiór identyfikatorów zapraszamy do Biura Targowego w czasie trwania Targów.