Aruna Process

Aruna Process

  • Wystawcy Indie Wystawcy Indie

Aruna Process jest głównym producentem dzianin i tkanin o międzynarodowym standardzie, które dostarczają na rynek krajowy. Ta znacząca ekspansja została wzmocniona przez wymagania eksporterów. Aby zaspokoić popyt wzrost był możliwy dzięki dodaniu większej ilości siły roboczej, wprowadzeniu nowych nowoczesnych maszyn i infrastruktury. Wszystko to w połączeniu z surowymi standardami jakości stworzyły z Aruna Proces ważnego gracza w przemyśle włókienniczym.

 


 

Aruna Process is a major manufacturer of knitted and woven fabrics of international standard and are catering to domestic market. This massive expansion has been furthered by the demands of the exporters. To meet the demand the growth was made possible by addition of more manpower, the introduction of newer modern machinery and infrastructure. All of this coupled with stringent quality standards has made Aruna Process an important player in textile Industry.

 


www.arunaprocess.com