Elas/Gabler-band

Elas/Gabler-band

  • Wystawcy Czechy Wystawcy Czechy

Elas jest producentem elastycznych i nieelastycznych taśm tekstylnych. Produkujemy taśmy w technologi tkanej, przędzionej i zaplatanej. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, farbiarnię oraz linię nanoszenia silikonu. Nasze produkty znajdują zastosowanie w przemyśle bieliźniarskim, medycznym, technicznym oraz automotive. Chętnie nawiążemy współpracę z odbiorcami z ww. branż.

 


 

Elas is a producer of flexible and non flexible textile tapes. We produce tapes in woven, spun and plaited technology. We have a modern machinery park, dyeworks and line of applying silicone. Our products are used in lingerie, medical, technical and automotive production. We are willing to cooperate with the recipients of above-mentioned branches.

 


www.elas.cz