Nowe wyzwania i możliwości dla branży. Za nami ósma edycja Fast Textile

Nowe wyzwania i możliwości dla branży. Za nami ósma edycja Fast Textile

Zrównoważony rozwój przemysłu włókienniczego, studium zawodowej drogi projektantów ubioru, nowoczesne i ekologiczne podejście do branży – te i inne tematy poruszane były podczas ósmej edycji Fast Textile w Ptak Warsaw Expo. Sukces tej odsłony wydarzenia jest zapowiedzią kolejnej!

Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile to najważniejsze tego typu wydarzenie w Europie. Z roku na rok zwiększa się zarówno jego zasięg, jak i jego popularność wśród odwiedzających. Gwarantem tego jest dostosowana pod wymagania branży tematyka eventu, jak również prestiżowa przestrzeń Ptak Warsaw Expo, odpowiadająca skali wydarzenia. Przełożyły się one na sukces ósmej edycji Fast Textile. Odwiedziło ją 12 110 uczestników, którzy zaznajamiali się z ofertą 276 wystawców, prezentujących swoje usługi na 25 000 m2.

Networking, edukacja i nowe możliwości na Fast Textile

Podczas Fast Textile odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi branży. Ptak Warsaw Expo zorganizowało ją we współpracy z Łukasiewicz Łódzki Instytut Technologiczny oraz Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

Tematyka wydarzenia oscylowała wokół nowoczesnych rozwiązań i innowacji. Dr Iwona Masłowska-Lipowicz powiedziała o dodatkowych funkcjach materiałów przemysłu lekkiego jako odpowiedzi na oczekiwania świadomych użytkowników, a dr inż Anna Pinar o praniu przemysłowym odzieży ochronnej – Projekcie Eureka. Mgr inż Monika Szkopiecka oraz mgr inż Witold Madaj powiedzieli z kolei o możliwościach Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych w zakresie formowania wyrobów włóknistych. Wykład o zawodowej drodze projektanta ubioru wygłosił natomiast Andrzej Foder.

A kto był wśród nich? Producenci i dystrybutorzy tkanin i dzianin, dodatków i akcesoriów, tekstyliów domowych, usług włókienniczych, maszyn, tekstyliów reklamowych, produktów gotowych, tekstyliów obiciowych, a także przedstawiciele mediów branżowych i kierownicy warsztatów, kursów i szkoleń.

Dzięki tej kompilacji targi były platformą kreatywnych prezentacji oraz bodźcem do przygotowania ciekawszej, szczegółowej oferty, wzbogaconej próbkami, gotowymi produktami i nieszablonowymi realizacjami.

Przygotowujemy kolejną edycję Fast Textile

Targi Fast Textile powstały z potrzeby branży dla jej rozwoju. Miło nam poinformować, że tę misję będziemy kontynuować również w 2023 roku. W dniach 21-23 listopada odbędzie się dziewiąta edycja eventu. Nie byłaby ona możliwa bez Państwa corocznie rosnącego zainteresowania, a także pozytywnych opinii, które przekładają się na wzrastającą liczbę uczestników. Dziękujemy!


Informacje organizacyjne dla Wystawców

Informacje organizacyjne dla Wystawców

1. Dane kontaktowe, terminy montaży, demontaży i godzin otwarcia targów.

Montaż stoisk:

 • z zabudową indywidualną: 19.11.2023r. w godz. 8:00 – 22:00 i 20.11.2023r. w godz. 8:00 – 20:00
 • z zabudową realizowaną przez Ptak Warsaw Expo: 20.11.2023r. w godz. 8:00 – 20:00

Demontaż stoiska:

 • 23.11.2023r. w godz. 17:00 – 24:00
 • 24.11.2023r. w godz. 8:00 – 12:00

Godziny otwarcia Targów 19-21 listopada 2024:

 • Dla Wystawców – 9:00 – 18:00
 • Dla Odwiedzających – 10:00 – 17:00

2. Ważne informacje techniczne PTAK WARSAW EXPO (PWE): podłączenia prądu, wody, Internetu, dopuszczalne obciążenie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów podwieszanych, maksymalna wysokość zabudowy

Podłączenia elektryczne:
Wystawca ma obowiązek zamówić odpowiednią moc przyłączy elektrycznych, niezbędną do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku.
Suma mocy urządzeń i oświetlenia na stoisku będzie podstawą do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączy.

Podłączenia wodne:
Wystawca ma obowiązek zamówić podłączenia wodne w ilości odpowiadającej ilości podłączonych maszyn i urządzeń na stoisku. Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia lub zlewu do jednego przyłącza wodnego (dotyczy zarówno dopływu jak i odpływu). Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozgałęzień na kilka urządzeń.

Charakterystyka podłączeń na terenie PWE:

Podłączenia elektryczne:

 • dostarczamy w przedziałach mocy (w kWh) określonych w formularzu zamówień Organizatora
 • prąd trójfazowy dostarczany jest od 9 kW
 • wystawcy zamawiający prąd trójfazowy proszeni są o określenie rodzaju gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urządzenia podłączanego na stoisku, Wystawca/podwykonawca zabudowy zobowiązany jest do dokładnego określenia na projekcie miejsca wyprowadzenia poszczególnych przyłączy.

Podłączenia wodne:

 • dopływ – średnica przewodu 0,5 cala, zakończony zaworkiem
 • odpływ zlew – przewód 1 cal
 • odpływ urządzenia/maszyny – przewód PCV, średnica 2 cale

Podłączenia Internetu – podłączenie kablowe lub Wi-Fi (w zależności od potrzeb Wystawcy)
Jedno podłączenie Internetu jest przypisane tylko do jednego komputera.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 1 m2 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ: 2,5 T/m2 I KANAŁÓW MEDIALNYCH: 500 kg.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA MASA ELEMENTÓW PODWIESZANYCH: 50 kg/1 punkt*

* Wszelkiego rodzaju podwieszenia są każdorazowo uzgadniane z konsultantem technicznym. Zawieszenie elementu klienta do stropu Hali jest możliwe tylko po przekazaniu wymaganej dokumentacji (oświadczenie dotyczące podwieszania elementów, podkład stoiska wraz z projektem i zaznaczonymi miejscami podwieszeń, dokumenty atesty/producent dotyczące konstrukcji Trilock/Quadrolock ewentualnie innej, czy własnej konstrukcji do którego będą podwieszane elementy – nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz po uzyskaniu zgody Organizatora.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISK INDYWIDUALNYCH: zgodnie z planem technicznym stoiska otrzymanym od Organizatora.

3. Informacje dotyczące procedur odbiorów stoisk, powierzchni oraz zasad bezpieczeństwa na terenie PWE

Miejscem odbioru stoisk jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Zamówienia dodatkowe lub zmiany w zabudowie stoisk wykonanych, będą realizowane w miarę możliwości, w dniu odbioru stoisk.

Aranżacja stoisk przez Wystawców odbywa się w dniu odbioru stoisk.

Zgodnie z regulaminem targów, do dekoracji stoiska mogą być stosowane wyłącznie materiały niepalne lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi do stopnia trudnozapalności.

Materiały impregnowane przeciwogniowo muszą posiadać aktualny atest przeciwpożarowy.

Wystawca zobowiązany jest przedstawić w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców aktualne atesty potwierdzające stopień trudnozapalności, niepalności użytych materiałów.

Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i stosowania butli gazowych, również typu turystycznego.

Dekoracje użyte na stoisku nie mogą uszkodzić ścian i podłogi PWE, dlatego zabronione jest opieranie o ściany elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Wystawców dekorujących samodzielnie stoiska obowiązuje zakaz wbijania, wkręcania gwoździ, śrub i pinezek w ściany.

W przypadku uszkodzenia elementów zabudowy stoiska Wystawca będzie obciążony kosztami wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.

Pozostawianie elementów wystawcy na stoisku:

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzenia modułów stoiska lub pozostawienia na stoisku elementów dekoracji (grafiki), Wystawca będzie obciążony kosztami renowacji lub czyszczenia modułów stoiska.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, maszyn typu szlifierka czy spawarka, jak również narzędzi pylących bez odkurzacza wyciągającego.

Miejscem odbioru powierzchni wraz z zamówionymi przyłączami jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Odbiór powierzchni wraz z podłączeniami mediów pod zabudowę stoiska odbywa się w dniu rozpoczęcia montażu na podstawie Protokołu odbioru powierzchni wystawowej

Osoba odbierająca powierzchnię jeśli nie jest to Wystawca (np. wykonawca zabudowy) powinien posiadać podpisane przez Wystawcę oryginał upoważnienia podpisanego i opieczętowanego przez Wystawcę. Osoby upoważnione przez Wystawcę do wykonania zabudowy w celu swobodnego poruszania się po terenie Targów powinny posiadać identyfikatory techniczne, które będą dostępne w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców. Identyfikatory techniczne należy uzupełnić danymi osób upoważnionych do montażu stoiska.
Identyfikatory techniczne ważne są tylko w trakcie montażu i demontażu i nie upoważniają do wstępu na Targi w trakcie trwania imprezy.

Stoiska, ich wyposażenie i dekoracja muszą być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi o odpowiednim stopniu trudnozapalności. Wystawca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi stosowny atest potwierdzający stopień palności materiałów.
Skan lub kserokopię atestów należy przesłać do Organizatora wraz z projektem architektonicznym stoiska na 40 dni przed rozpoczęciem Targów.
Wykonawca zabudowy stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów, i elementów pozostałych po budowie.
Wykonawca zabudowy jest zobligowany do wykończenia lub wysłonięcia, każdej ściany przylegającej do sąsiedniego stoiska i będącej wyższą niż 2,4 m, w sposób estetyczny, w kolorze białym. Wysłona powinna być wykonana z materiałów nieprzeźroczystych.

Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne straty lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni oraz pomieszczeń i urządzeń PWE przez pracowników własnych lub firmy wykonującej zabudowę stoiska Wystawcy.
Pracownicy wykonujący instalacje elektryczne muszą posiadać aktualne zaświadczenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Wystawca dokonujący zabudowy powierzchni wystawienniczej samodzielnie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej zobowiązany jest:

 • podać nazwę i adres firmy wykonującej zabudowę stoiska,
 • upoważnić wykonawcę zabudowy stoiska do protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej pod wykonanie zabudowy
  targowej,
 • przekazać projekt architektoniczny, elektryczny i wodno-kanalizacyjny stoiska do zatwierdzenia przez Organizatora na 40 dni przed rozpoczęciem targów,
 • uzyskać zgodę na wykonanie ww. instalacji technicznych.
 • przesłać upoważnienie oraz oświadczenie wykonawcy, wraz z atestami potwierdzającymi, że użyte materiały do budowy stoiska są niepalne
 • przesłać pełną dokumentację dotyczącą podwieszanych konstrukcji

Demontaż stoisk targowych budowanych samodzielnie

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

Demontaż stoiska musi być zakończony nie później niż do końca wyznaczonego terminu przez Organizatora. Niedotrzymanie terminów będzie wiązało się z obciążeniem Wystawcy dodatkowymi kosztami. Po zakończeniu demontażu powierzchnia wystawiennicza powinna być przekazana Organizatorowi w stanie nienaruszonym, odpowiadającym kondycji powierzchni przed montażem stoiska. Z powierzchni muszą być usunięte wszystkie elementy wykorzystane do budowy stoiska, wykładzina oraz taśma samoprzylepna.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z demontażu przeprowadzonego w nieprawidłowy sposób. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nie usuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Ekipy wchodzące na demontaż muszą posiadać identyfikatory “techniczne” (do odbioru w Punkcie Technicznym Obsługi Wystawców, na terenie PWE).
Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż możliwy dopiero od godziny zakończenia Targów.

4. Informacje na temat rozładunku, przesyłek kurierskich i spedycji w PWE.

Rozładunek i transport materiałów na terenie PWE WYSTAWCY KORZYSTAJĄCY Z FIRM KURIERSKICH SĄ ZOBOWIĄZANI OSOBIŚCIE ODBIERAĆ PRZESYŁANE PACZKI.
Dostawa towarów i eksponatów targowych podczas trwania Targów musi być zakończona co najmniej na 30 minut przed otwarciem Targów, a w pozostałe dni odbywa się w godzinach montażu stoisk.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za przesyłane Wystawcom paczki, dlatego żadna przesyłka nie zostanie odebrana od firmy kurierskiej w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców.

Wyłączność na usługi transportowe (m.in. poruszanie się po halach targowych wózków widłowych i innych pojazdów transportowych) mają poniższe firmy:

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.
Rafał Skrobutan
Koordynator/ Coordinator
tel. +48 22 256 70 55
tel. +48 668 890 274
e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl
www.netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL
Marcin Frontczak
tel.+48 501 710 984
e-mail marcin@transmeble.com.pl

Oficjalny Spedytor Targów wykonuje na zasadzie wyłączności usługi wyładunkowo/załadunkowe na terenie PWE z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych tj. wózki widłowe i dźwigowe. W związku z tym, na terenie PWE obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu przez Wystawców i osoby trzecie urządzeń mechanicznych służących do rozładunków, np. dźwigi, wózki widłowe mechaniczne, bez zgody Organizatora lub Oficjalnego Spedytora Targów.

Spedytor świadczy usługi poprzez:

 • organizację transportu eksponatów, kompleksową obsługę celną,
 • rozładunki i załadunki towarów targowych zgodnie z instrukcjami wysyłającego,
 • wsparcie wykwalifikowanego personelu przy rozpakowaniu / pakowaniu eksponatów na stoisku,
 • profesjonalne magazynowanie pustych opakowań, eksponatów oraz materiałów zabudowy stoisk,
 • wynajem wózków i platform transportowych,


Wielkie otwarcie Fast Textile

Wielkie otwarcie targów Fast Textile

Targi Fast Textile zbliżają się wielkimi krokami. Setki wystawców wykonują ostatnie szlify na swoich stoiskach, aby już jutro od godziny 10 moglibyśmy Państwa odpowiednio przywitać. Podczas najbliższej odsłony wydarzenia zaprezentowana zostanie jeszcze szersza oferta tekstyliów z całego świata. Na czas targów powstaną specjalne strefy branżowe: tkaniny/dzianiny, dodatki/akcesoria, przędza, maszyny, usługi, tekstylia domowe, media i pawilony narodowe, a także strefa odzieży Fast Fashion oraz Advertising Textiles – tekstylia reklamowe.

Wierzymy, że nadchodząca VII Edycja Targów Tekstylnych Fast Textile przyniesie Państwu mnóstwo nowych kontaktów biznesowych, będzie źródłem inspiracji, a dzięki licznym prelekcjom dedykowanych technologiom oraz specjalistycznym strategiom używanym w przemyśle tekstylnym, wzbogaci wiedzę na temat najnowszych rozwiązań branżowych.

Zapraszamy już jutro od 10:00!

stoiska na targach
targi tekstylne

Przedsiębiorcze szkolenia podczas targów Fast Textile

Przedsiębiorcze szkolenia podczas targów Fast Textile
1-3 Grudnia 2021

W trakcie trwania targów Fast Textile, odwiedzający będą mieli okazję na wzięcie udziału w warsztatach, specjalnie dobranych dla marek rękodzielniczych organizowanych przez firmę Huuft. Prelegentki zdradzą nam tajniki prowadzenia biznesu w branży tekstylnej. Szkolenia na przestrzeni trzech dni targowych, opowiedzą między innymi o najczęstszych błędach popełnianych przy tworzeniu przedsiębiorstwa i o tym, jak takich błędów unikać. Mówczynie przekażą wam również bezcenne porady, jak zarządzać swoją firmą i jak promować się na rynku tekstylnym. Dowiedz się jak gładko wejść w biznes.

Zapraszamy do zapisu za 0zł na szkolenia, dostępne jest 15 miejsc na jedno szkolenie.

 

Szkolenie odbędzie się w Hali C na stoisku C1.120

Harmonogram konferencji

11:00-12:00

Przekonania w branży kreatywnej

 1. Jak przekonania wpływają na biznes.
 2. Jak się tworzą?
 3. Typowe przekonania w branży.
 4. Sposoby zmiany przekonań.

Prowadząca

Magda Sławska


12:30-13:30

Jak zbudować fundamenty biznesu?

 1.  Misja biznesu.
 2. Wizja biznesu.
 3. Kodeks biznesowy.
 4. Obsługa klienta – odmawianie.

Prowadząca

Magda Sławska


14:00 – 16:00

Strategia marki – 8 kroków do zbudowania spójnego wizerunku, dzięki rozłożeniu na czynniki pierwsze strategii firmy.

 1. Czemu strategia firmy/marki jest ważna?
 2. Co powinna zawierać strategia firmy/marki?
 3. 
Misja firmy, hasło przewodnie – co to takiego, czemu warto o nim pamiętać?
 4. 
Idealny klient, czy taki istnieje?
 5. 
Logo i kolory czemu ma taki wpływ na strategię i spójny wizerunek w sieci.
 6. Strategia firmy/marki, a strategia na social media?
 7. Cena, a strategia – w jaki sposób wyceniać swoje produkty.
 8. Produktywność i oddelegowywanie, a strategia firmy – jaki ma wpływ na funkcjonowanie firmy i czy jest ważna, aby została wpisana w działania?

Prowadząca

Magda Minoga

11:00-12:00

Przekonania w branży kreatywnej

 1. Jak przekonania wpływają na biznes.
 2. Jak się tworzą?
 3. Typowe przekonania w branży.
 4. Sposoby zmiany przekonań.

Prowadząca

Magda Sławska


12:30-13:30

Jak wyznaczyć cele?

 1. Różnica między postanowieniem noworocznym a celem.
 2. 5 kroków do wyznaczenia osiągalnego celu.
 3. Motywacja w dążeniu do celu.

Prowadząca

Magda Sławska


14:00 – 16:00

Strategia marki – 8 kroków do zbudowania spójnego wizerunku, dzięki rozłożeniu na czynniki pierwsze strategii firmy.

 1. Czemu strategia firmy/marki jest ważna?
 2. Co powinna zawierać strategia firmy/marki?
 3. 
Misja firmy, hasło przewodnie – co to takiego, czemu warto o nim pamiętać?
 4. 
Idealny klient, czy taki istnieje?
 5. 
Logo i kolory czemu ma taki wpływ na strategię i spójny wizerunek w sieci.
 6. Strategia firmy/marki, a strategia na social media?
 7. Cena, a strategia – w jaki sposób wyceniać swoje produkty.
 8. Produktywność i oddelegowywanie, a strategia firmy – jaki ma wpływ na funkcjonowanie firmy i czy jest ważna, aby została wpisana w działania?

Prowadząca

Magda Minoga

11:00-12:00

Przekonania w branży kreatywnej

 1. Jak przekonania wpływają na biznes.
 2. Jak się tworzą?
 3. Typowe przekonania w branży.
 4. Sposoby zmiany przekonań.

Prowadząca

Magda Sławska


12:30-13:30

Jak zbudować fundamenty biznesu?

 1.  Misja biznesu.
 2. Wizja biznesu.
 3. Kodeks biznesowy.
 4. Obsługa klienta – odmawianie.

Prowadząca

Magda Sławska


14:00 – 16:00

Strategia marki – 8 kroków do zbudowania spójnego wizerunku, dzięki rozłożeniu na czynniki pierwsze strategii firmy.

 1. Czemu strategia firmy/marki jest ważna?
 2. Co powinna zawierać strategia firmy/marki?
 3. 
Misja firmy, hasło przewodnie – co to takiego, czemu warto o nim pamiętać?
 4. 
Idealny klient, czy taki istnieje?
 5. 
Logo i kolory czemu ma taki wpływ na strategię i spójny wizerunek w sieci.
 6. Strategia firmy/marki, a strategia na social media?
 7. Cena, a strategia – w jaki sposób wyceniać swoje produkty.
 8. Produktywność i oddelegowywanie, a strategia firmy – jaki ma wpływ na funkcjonowanie firmy i czy jest ważna, aby została wpisana w działania?

Prowadząca

Magda Minoga

Parę słów o naszych prowadzących

Cześć, jest Magdalena Sławska i jestem Coachem Biznesów Kreatywnych, trenerem i psychologiem biznesu. Prowadzę sesje coachingowe, konsultacje biznesowe i szkolenia, dzięki którym moje klientki wznoszą swoje biznesy na wyższy poziom. Współpracuję z przedsiębiorczymi kobietami, które chcą lepiej zarabiać, mieć więcej czasu i skalować swój biznes.

Uczę specjalistki z branży kreatywnej budowania partnerskich relacji z klientami, dobrej wyceny swoich prac, tworzenia skutecznych ofert czy sprzedaży.”

Cześć, nazywam się Magda Minoga i bardzo mocno wspieram kobiety, które budują własne marki handmade, marki odzieżowe i nie tylko. Pomagam małym firmom wyjść poza mury swojej sypialni, przekraczając wszelkie ograniczenia (także te wewnętrzne). Mam ponad 13-letnie doświadczenie w biznesie. Stworzyłam trzy marki: HUUFT, Przeszyj To Sam oraz portal Pokochaj Rękodzieło. Mocno rozwijam swoją markę osobistą, dzięki której możecie uzyskać wsparcie podczas ustalania np. strategii marki, strategii ceny, czy też strategii na social media. Każda z nich pomaga Wam spełniać marzenia o własnych, wyjątkowych produktach, o markach skrojonych jak dobra marynarka. Pracowałam w działach obsługi, prowadziłam działania marketingowe, wdrażałam produkty na rynek. Działałam jako fotoedytor, grafik, a nawet współtworzyłam książki. Jestem coachem i mentorem biznesu. Jak widzisz, posiadam szerokie doświadczenie, którym chętnie się z Tobą podzielę. Moją misją jest wsparcie kobiet na każdym etapie tworzenia własnej marki i spełniania swoich marzeń.


Podsumowanie VI edycji Fast Textile

Podsumowanie VI edycji Fast Textile

22 listopada zakończyła się VI edycja targów Fast Textile. Podczas 3 dni Ptak Warsaw Expo stanowiło unikalne miejsce, gdzie można było znaleźć dosłownie wszystko, czego potrzeba do produkcji odzieży.

Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile to uznane wydarzenie, które co roku przyciąga ogromną liczbę zarówno specjalistów z branży, jak i hobbystów. Nie inaczej było podczas VI odsłony targów, w trakcie której zaprezentowana została rekordowa liczba bezpośrednich producentów. W dniach 20-22 listopada 2019 Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo wypełniło około 33 000 odwiedzających z kilkudziesięciu krajów. Przybyli na wydarzenie goście mieli okazję poznać trendy na sezon wiosna/lato 2020 oraz najnowsze technologie wykorzystywane w przemyśle tekstylnym, prezentowane przez blisko 500 wystawców.

Przez trzy dni można było zapoznać się z prezentowanymi przez wystawców nowościami w temacie technologii, maszyn do szycia, materiałów i dodatków krawieckich. Wszystko podzielone było na 12 stref tematycznych: Tekstylia Domowe, Fast Fashion, Tkaniny Obiciowe, Tekstylia Reklamowe, Tkaniny i Dzianiny, Maszyny, Przędza, Usługi, Akcesoria, Dodatki Krawieckie, Media, Pawilony Narodowe. Podczas VI edycji targów integralną część stanowiła także strefa dla hobbystów, w której odbywały się liczne wykłady, warsztaty, konkursy i zawody. Mnogość wydarzeń sprawiła, że z pewnością każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a skorzystanie z ich pełnej oferty było wręcz niemożliwe.

Liczne warsztaty, konkursy, zawody i spotkania

Podczas Fast Textile 2019 prezentowana była bogata oferta materiałów, dodatków, nowoczesnych maszyn, ale także wystawy, np. wystawa patchworków inspirowanych obrazem Earth Lines Rebecca Vincent. Oprócz podziwiania wielu ekspozycji, odwiedzający mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach konstrukcji, modelowania i szycia – na przykład abażurów i toreb, jak też zapoznać się z technologią i obsługą nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Jedną z głównych atrakcji wydarzenia była interaktywna przestrzeń #WartośćSzycia przygotowana we współpracy z Sewing.Bloggers.Poland i Pracownią Janka Leśniaka, w ramach której odbywały się liczne warsztaty, spotkania i panele dyskusyjne m.in. Warsztaty Torebka Idealna by Janek Leśniak, Drugie życie jeansów – szyjemy nerki z Joanka-Z, Rysowanie igłą, czyli pikowanie z wolnej ręki z Anną Sławińską czy Warsztaty szycia lnianego woreczka z Elą Wasiluk. Z kolei w strefie warsztatów UltraMaszyna x Tkaniny Karoliny, uczestnicy mogli skorzystać z zajęć z szycia abażuru do lampy, workoplecaka, poszewki z wypustką, kosmetyczki czy podjąć naukę podstaw haftu komputerowego. Stoiska warsztatowe prowadziła również Pasmanteria Ozdobna i Papavero. Przez wszystkie dni targowe można było wziąć udział w warsztatach tapicerstwa i renowacji mebli czy uszyć legowisko dla schroniska lub czapkę zimową.

W trakcie Fast Textile nie brakowało także konkursów i zawodów. W konkursie MasterSzew zadaniem finalistów było stworzenie w przeciągu sześciu godzin stroju na bazie wykroju oraz materiałów otrzymanych od organizatora. Obowiązywał podział na dwie grupy: grupę hobbistów i profesjonalistów. Zrealizowane stroje konkursowe zostały przekazane na aukcję na cele dobroczynne.

Nie mniejszą atrakcję stanowiły mistrzostwa świata w prasowaniu, które zorganizowała firma Strima. Zawody były otwarte dla wszystkich, którzy potrafią i lubią prasować. W turnieju wzięło udział 52 uczestników. Mistrzostwa składały się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy musieli wyprasować spodnie z kantem i koszulę, na co mieli 9 minut. W rundzie finałowej, w ciągu 10 minut uczestnicy musieli wyprasować lnianą koszulę, marynarkę i spodnie. Jury oceniało czas, technikę i jakość prasowania. Zwyciężczyni otrzymała w nagrodę 10 tys. zł, a jej firma stół z wytwornicą pary o wartości ponad 20 000 zł. Kolejne osoby na podium również otrzymały nagrody pieniężne.

Szansa na rozwój biznesu

Wysoka frekwencja zarówno ze strony odwiedzających, jak i wystawców sprzyjała licznym, bezpośrednim rozmowom m.in. pomiędzy producentami tkanin i dodatków krawieckich, a projektantami, stylistami czy hobbystami.

Dużym atutem wydarzenia była możliwość udziału w programie Hosted Buyers. Dzięki temu wystawcy mogli spotkać klienta skoncentrowanego na jego produkcie czy usłudze. Hosted Buyers zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych kooperantów i inwestorów zainteresowanych współpracą z wystawcami. W trakcie targów odbyła się seria wcześniej umówionych spotkań. Taka formuła zwiększyła efektywność wystąpienia firm na targach i skróciła czas dotarcia do kontrahentów.

Zapraszamy na kolejną edycję!

Poprzednie edycje nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że Fast Textile to najważniejsza impreza targowa w branży tekstylnej w Europie Centralnej. Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w VII edycji targów, która odbędzie się w dniach 1-3 grudnia 2021 w Ptak Warsaw Expo! Do zobaczenia na targach!


VII edycja Fast Textile

VII edycja Fast Textile

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile odbędzie się 1-3 grudnia 2021 w Ptak Warsaw Expo. Setki wystawców z całego świata ponownie zaprezentują swoje najlepsze produkty i usługi klientom biznesowym i detalicznym.

Targi Fast Textile są najważniejszą imprezą branży tekstylnej w Polsce. Udział w wydarzeniu to świetna okazja, aby pokazać trendy na rok 2022 oraz dowiedzieć się o najnowszych technologiach wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym. Bogata oferta targów wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród pasjonatów, jak i specjalistów z branży, szczególnie ze względu na rekordową liczbę bezpośrednich producentów. Obecność w jednym miejscu i czasie szerokiego grona producentów oznacza unikalną możliwość zamówienia bądź kupna wszystkiego, czego potrzeba do produkcji odzieży, w tym tkanin, tekstyliów, przędzy, dodatków, akcesoriów krawieckich czy maszyn.

Podczas najbliższej odsłony wydarzenia zaprezentowana zostanie jeszcze szersza oferta tekstyliów z całego świata. Na czas targów powstaną specjalne strefy branżowe: tkaniny/dzianiny, dodatki/akcesoria, przędza, maszyny, usługi, tekstylia domowe, media i pawilony narodowe, a także strefa odzieży Fast Fashion oraz Advertising Textiles – tekstylia reklamowe.

Głównym celem Targów Fast Texitle jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy wystawcami a producentami odzieży.

Targi Fast Textile rokrocznie odwiedzane są przez setki międzynarodowych wystawców. Podczas ostatniej edycji wydarzenia swoje produkty i usługi prezentowało 450 firm z 40 krajów. Lokalizacja w stolicy Polski sprawia, że miejsce to jest idealne dla producentów z regionu, ale również z całego kraju i z zagranicy. Centrum Targowo-Kongresowe Ptak Warsaw Expo jest położone blisko Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, z którego na wydarzenie dotrzeć można w niespełna 10 minut. Ptak Warsaw Expo jest również dogodnie położone względem dwóch innych lotnisk: w Modlinie oraz Łodzi. Na wydarzenie bez problemu można dotrzeć także samochodem, nie martwiąc się o parking, ponieważ dla uczestników wydarzenia dostępnych jest na miejscy aż 15 000 miejsc parkingowych.

Wydarzeniem towarzyszącym targom jest Forum Tekstylne, w ramach którego odbywają się liczne wykłady i prelekcje dedykowane technologiom oraz specjalistycznym strategiom używanym w przemyśle tekstylnym. Możliwość udziału w panelach dyskusyjnych i wymiany doświadczeń z zakresu prowadzonych działalności niesie wiele korzyści dla działających w branży przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.

Rejestracja dla Odwiedzających: https://fasttextile.com/rejestracja/

Dla Wystawców: https://fasttextile.com/rejestracja-wystawcy/


Odnieś sukces na Fast Textile 2021

Odnieś sukces na Fast Textile 2021

Międzynarodowe Targi Tekstylne w Ptak Warsaw Expo to wydarzenie, które od kilku lat stanowi najważniejszy punkt w kalendarzu działających w branży specjalistów. Ideą, która od początku przyświeca organizacji wydarzenia jest stworzenie platformy do pozyskiwania i wymiany kontaktów biznesowych z całego świata, zwiększania potencjału organizacyjnego firmy i budowania rozpoznawalności marki na rynku. Targi stanowią doskonałą okazję do przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z obecnymi i potencjalnymi klientami, jak też wprowadzenie na rynek i wypromowanie nowych produktów i usług.

Fast Textile umożliwia nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z różnych gałęzi przemysłu tekstylnego. Jest to jedyne przedsięwzięcie tego typu w Polsce, wzorowane na najlepszych targach światowych. Wydarzenie jest prawdziwym świętem dla branży. Targi corocznie odwiedzane są przez liczne grono specjalistów, jak też hobbystów poszukujących ciekawych rozwiązań i produktów. Ostatnią edycję odwiedziło ponad 30 000 gości z kraju i zagranicy, którzy jak co roku mieli okazję poznać tutaj ofertę firm z całego świata.

Targi to doskonałe miejsce do zaproszenia bazy swoich potencjalnych klientów i zaprezentowania im swoich produktów. To jedna z nielicznych okazji, gdy w tak krótkim czasie można spotkać się z tak wieloma klientami.

Poprzednia edycja Fast Textile cieszyła się ogromną frekwencją nie tylko ze strony odwiedzających. W VI odsłonie wydarzenia udział wzięło 450 wystawców z polski i zagranicy, którzy na ogromnej powierzchni wystawienniczej zaprezentowali swoją bogatą ofertę produktową. Ogromna liczba producentów i dystrybutorów oraz prezentowanych przez nich produktów stworzyły wyjątkową przestrzeń dla rozwoju biznesu.

Przybyli na kolejną edycję wydarzenia goście z pewnością docenią możliwość zapoznania się z pełną specyfikacją interesującego ich produktu, jak również możliwość przetestowania nowych rozwiązań. Ogromna przestrzeń przeznaczona na organizację wydarzenia pozwala wystawcom na nieograniczone możliwości prezentacji swojej oferty.

Odpowiednie zadbanie o wrażenia wizualne i estetykę stoiska, a także skuteczną komunikację, przede wszystkim przed rozpoczęciem eventu, z pewnością skieruje większą uwagę uczestników wydarzenia na Twoją ofertę. Dzięki zastosowaniu poniższych wskazówek, wzmocnisz swój udział w targach, a także oszczędzisz wiele stresu i pieniędzy w trakcie organizacji stoiska.

Przed udziałem w targach przemyśl koncepcję swojego stoiska. Zastanów się jakie maszyny są dla Ciebie najważniejsze – to pozwoli w pełni wykorzystać powierzchnię i rozplanować wyposażenie stoiska.

Gdy już będziesz miał plan, czas przejść do wyposażenia stoiska. Jego najważniejsze elementy to:

Branding – pierwszym elementem, jakiego odwiedzający szukają na stoisku to logo bądź nazwa firmy. Z wykorzystaniem banerów bądź – dla wzmocnienia efektu – ekranu LED, na którym wyświetlisz swoje flagowe produkty lub usługi.

Oświetlenie – jeden z najważniejszych elementów stoiska, który pozwoli Ci w pełni wyeksponować Ci najnowsze artykuły. Inteligentna gra świateł zdecydowanie podniesie atrakcyjność Twojego stoiska i produktu.