Garg Acrylics Limited

Garg Acrylics Limited

Garg Acrylics Limited jest producentem i eksporterem wszystkich rodzajów bawełny i przędzy fantazyjnej o wydajności 3,42,000 wrzecion i produkcji 200 ton przędzy na dobę. Oferujemy zakres liczony od Ne 16 do Ne 40 w pojedynczym i podwójnym.  Współpracujemy również z kilkoma skupami i posiadamy miesięczną wydajność 120 kontenerów na całym świecie. Z naszej całkowitej produkcji 50% przędzy eksportujemy i równoważymy dla sprzedazy krajowej.

 


We Garg Acrylics Limited is manufacturer and exporter of all kinds of cotton and fancy yarn with installed capacity of 3,42,000 spindles and production of 200 tons yarn per day . We offer count range from Ne 16 to Ne 40 in single and double . We have both facility at our premises to make all yarn in knitting and weaving both. We are associated with some buying houses also and having monthly volume of 120 containers globally. Out of our total production 50% yarn we do export and balance for domestic sale.

 


www.gargltd.com